INBOUND MARKETING & OUTBOUND MARKETING!!!

INBOUND MARKETING VÀ OUTBOUND MARKETING!!!

1/ Inbound Marketing là gì?

Thu hút khách hàng về phía thương hiệu một cách tự nhiên thông qua quá trình “điều hướng”. Phương thức quảng cáo dựa trên nguyên tắc “cho đi và nhận lại”: bạn đưa ra những gợi ý khách quan giúp khách hàng tự tìm ra đáp án cho chính vấn đề của họ, để rồi khi cho nhu cầu, họ sẽ tìm tới bạn đầu tiên

2/ Outbound Marketing là gì?

Thu hút đối tượng mục tiêu thông qua việc gửi thông điệp tới đám đông (qua xác định hành vi, sở thích cụ thể để tìm ra những điểm chạm tối ưu). Hướng tới sự tối ưu hiệu quả tính chuyển đổi dựa trên sự phối hợp đa kênh.

3/ Cách phân biệt Inbound Marketing và Outbound Marketing!

Comments are closed.