THU HÚT VÀ CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG THÀNH TIỀM NĂNG

GÓI DỊCH VỤ NÀY PEAKADS LÀM GÌ?

Chiến lược tạo ra Message & Lead:
。Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh.
。Đánh giá hiệu suất marketing của khách hàng.
。Xây dựng kế hoạch đa kênh để tối đa hóa số lượng khách hàng tiềm năng với chi phí thấp hơn và doanh thu cao hơn.

Tiếp cận sáng tạo:
。Phương thức quảng cáo sáng tạo, đánh đúng vào insight khách hàng, từ đó giúp tăng hiệu quả thu hút khách hàng, giảm chi phí tạo ra message & lead trên mỗi khách hàng tiềm năng.
。Xây dựng cách tiếp cận sáng tạo trên nền tảng fanpage, website giúp tối ưu hóa phễu khách hàng từ cả lưu lượng truy cập trả phí và tự nhiên.

Tối ưu hoá khách hàng tiềm năng:
。Chiến lược sàng lọc khách hàng không tiềm năng.
。Kết hợp nhiều giải pháp giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi và doanh số bán hàng.

Landing page UX/UI:
。Nghiên cứu, đánh giá và tối ưu hoá landing page của khách hàng.
。Xây dựng landing page đầy đủ các chức năng cần thiết giúp thu hút và thúc đẩy khách hàng thực hiện hành động.

Xây dựng hệ thống Chatbot tự động:
。 Xây dựng kịch bản chatbot hiệu quả.
。Thiết lập kịch bản chatbot trên tất cả các kênh.
。Báo cáo theo dõi hiệu quả của chatbot.
。 Hợp tác chặt chẽ với bộ phận dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa chatbot theo thời gian.