Khách hàng

Paris Scent Perfume

Dự Án

Optimize

Paris Scent Perfume - Optimize

Bối cảnh

  • Paris Perfume là thương hiệu nước hoa muốn tối đa hóa việc Bán và Đặt hàng online thông qua Digital marketing, đồng thời xây dựng niềm tin thương hiệu trên các kênh kỹ thuật số trong bối cảnh thị trường bão hòa.

Phương pháp tiếp cận:

  • Tìm kiếm và phân khúc khách hàng tiềm năng
  • Kết hợp nhiều kênh digital để tăng khách hàng tiềm năng / bán hàng, bao gồm Facebook, Google Adwords, Google Shopping, Local Network, ... và tối ưu hóa theo thời gian thực.
  • Phân tích hiệu suất theo khán giả, quảng cáo, kênh, ..
  • Xây dựng và thực hiện chiến lược nội dung
  • Xây dựng nội dung trang web và SEO
  • Xây dựng cửa hàng trên lazada

Kết quả:

  • Tỷ lệ số lượng tin nhắn mới cao hơn 352% so với kế hoạch

  • Tỷ lệ chuyển đổi > 21%

  • Tăng trưởng doanh thu > 200% doanh thu so với cùng kỳ năm trước