Khách hàng

Gene Solutions

Dự Án

Brand Awareness

Gene Solutions - Brand Awareness

Bối cảnh

  • Gene solutions (GS) là một trong những viện di truyền học lớn, cung cấp dịch vụ xét nghiệm một số bệnh nhất định, cũng như thông tin về đặc tính di truyền của các thành viên trong gia đình.
  • Dự án: Thực hiện chiến dịch phát động tại Việt Nam để nâng cao nhận thức về thương hiệu cho sản phẩm.

Phương pháp tiếp cận:

  • Phát triển khung tối ưu hóa trên các kênh digital bao gồm: FB, Google, mạng cục bộ để tối ưu hóa cho chiến dịch theo thời gian thực.
  • Phân tích hiệu suất của Thương hiệu, Đối tượng và các kênh để giúp GS nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu

Kết quả:

  • Các chỉ số tương tác đạt 658% so với kế hoạch, giảm 675% chi phí so với kế hoạch.

  • Lưu lượng truy cập đạt 237% so với kế hoạch, tiết kiệm 203% chi phí so với kế hoạch.

  • Lượt view đạt 310% so với kế hoạch, tiết kiệm đến  297% chi phí.